Bàn giao chủ đầu tư Dự án XD Đại học Quốc gia Hà Nội.

tin từ văn phòng bộ xây dựng, thực hiện quyết định số 1404/qđ –ttg của thủ tướng chính phủ ngày 30/9/2008 về việc chuyển chủ đầu tư dự án xây dựng đại học quốc gia hà nội tại hoà lạc, chiều nay 20/11/2008, tại bộ xây dựng, lễ ký biên bản bàn giao sẽ diễn ra giữa lãnh đạo bộ xây dựng và đại học quốc gia hà nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *