Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | December 10, 2018

Scroll to top

Top

Beverly Hills house

“Nhà ngược” đầy sáng tạo và hiện đại

10/09/2015 |

Kiến trúc độc đáo và khác lạ  không phải là hiếm ở đây, nhưng ngôi nhà trên đồi Beverly ở Oak Pass có lẽ là một trong những công trình sáng tạo nhất, đẹp nhất.

Ngôi nhà được … Read More