Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | April 26, 2019

Scroll to top

Top

No Comments

Bổ sung sản phẩm ống gang dẫn nước vào Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được.

Bộ Xây dựng đã đề nghị Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh bổ sung sản phẩm, hàng hoá có tên “ống gang dẫn nước” vào danh mục theo Quyết định số 2840/QĐ-BCT với chi tiết nội dung sau: Tên mặt hàng: Các loại ống gang (gang xám, gang cầu); Mã số theo biểu thuế nhập khẩu: nhóm 7303, phân nhóm 00-10; Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật: loại thông dụng có đường kính từ 100 mm đến 800 mm và phụ kiện; Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 2531:1998. Theo Thứ trưởng Nguyễn trần Nam, trước đây, ngày 26/4/2010, Công ty Cổ phần Đúc Tân Long Conxtrexim đã có công văn số 09CV/ĐTL gửi Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) đề nghị việc này nhưng chưa được xem xét đưa vào danh mục tại Quyết định số 2840/QĐ-BCT ban hành ngày 28/5/2010.

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...