Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng

sáng 27/11/2008, bộ xây dựng đã tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội x của đảng về phát triển kinh tế – xã hội 05 năm giai đoạn 2006 – 2010 của ngành xây dựng. các đại biểu dự hội nghị là lãnh đạo các cục, vụ chức năng, các đơn vị sự nghiệp của bộ xây dựng, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc các tổng công ty trực thuộc bộ xây dựng. bộ trưởng nguyễn hồng quân – uỷ viên tư đảng, bí thư ban cán sự đảng bộ xây dựng đã chủ trì hội nghị.

 
bộ xây dựng tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội x của đảng
bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn hồng quân – uỷ viên trung ương đảng
phát biểu tại hội nghị

hội nghị đã tập trung thảo luận và đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại cần khắc phục trên các mặt quản lý nhà nước ngành xây dựng của bộ và hoạt động của các doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc bộ, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, các nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2006-2010.

phát biểu tại hội nghị, bộ trưởng nguyễn hồng quân đã chỉ rõ, trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng đã được tập trung chú trọng, thông qua việc bộ xây dựng đã ban hành và trình quốc hội, chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngành xây dựng, tương đối phủ kín các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của bộ xây dựng. trong các văn bản quy phạm pháp luật đó đã thể hiện được tinh thần đổi mới, cải cách mạnh mẽ. tuy nhiên, trong công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng vẫn còn những tồn tại như: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành chưa đồng bộ, chưa đầy đủ và kịp thời, nhận thức về quản lý nhà nước trong xây dựng, đặc biệt trong xây dựng đô thị còn nhiều bất cập, bộ máy quản lý ngành xây dựng ở các địa phương còn mỏng, thiếu nhân lực, chức năng quản lý chưa rõ. đối với khối doanh nghiệp trực thuộc bộ, mặc dù có tăng trưởng và phát triển nhưng sự phát triển đa dạng hóa ngành nghề của các doanh nghiệp chưa rõ nét, còn manh mún và thiếu tính bền vững, mô hình quản trị doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp cổ phần, quan hệ giữa công ty mẹ – công ty con chưa được nhận thức đúng, còn nhiều lúng túng. khối đơn vị sự nghiệp có sự phát triển mạnh, có nhiều đóng góp tích cực cho công tác quản lý nhà nước của bộ nhưng cũng có những bất cập trong công tác quản lý, đặc biệt là quản lý tài chính.

bộ xây dựng tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội x của đảng

 


trong nửa nhiệm kỳ còn lại, bộ xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới đồng bộ, đầy đủ và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của bộ xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, hoàn thành soạn thảo luật quy hoạch đô thị để trình quốc hội thông qua dự kiến tháng 4/2009 và các nghị định, thông tư hướng dẫn luật quy hoạch đô thị; tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác lập quy hoạch điểm dân cư nông thôn, mục tiêu đến 2010 đạt 50% các xã có quy hoạch điểm dân cư nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong toàn ngành; phấn đấu đến 2010 hoàn thành cổ phần hóa 15 tổng công ty (kể cả tổng công ty xi măng); hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động các đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học theo nghị định số 115/2005/nđ-cp của chính phủ; tăng cường công tác thanh tra kiểm tra; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong ngành vững mạnh, coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo ổn định việc làm, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *