Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | June 17, 2019

Scroll to top

Top

No Comments

Đại hội Đảng bộ Cty Xi măng Cosevco 19

Sáng 21/4, Cty Xi măng Cosevco 19 tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2010-2015. Với nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong nhiệm kỳ 2007 – 2010, tổng giá trị sản lượng đạt 255.000 tấn sản phẩm, doanh thu đạt 205 tỷ đồng, nộp ngân sách 6,2 tỷ đồng. trong nhiệm kỳ tới, trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ II tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 100% các chi bộ trong sạch vững mạnh, 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phấn đấu đạt 1,4 triệu tấn sản phẩm, tổng giá trị sản phẩm đạt từ 1.300 tỷ đồng, nộp ngân sách 80 tỷ đồng, thu nhập bình quân tăng từ 10 – 15%/năm. Để thực hiện tốt nhiệm kỳ II  lãnh đạo sản xuất kinh doanh, Đảng bộ Cty đã đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt mục tiêu mà tại Đại hội đề ra.

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...