Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | January 21, 2021

Scroll to top

Top

No Comments

Ðảng bộ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thí điểm trực tiếp bầu Bí thư Quận ủy

Ðảng bộ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thí điểm trực tiếp bầu Bí thư Quận ủy

Sáng 20-7, Ðảng bộ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khai mạc Ðại hội đại biểu lần thứ 24 thí điểm trực tiếp bầu Bí thư Quận ủy. Ðồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Cùng dự, có các đồng chí phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch UBND thành phố và đại diện một số cơ quan T.Ư và Hà Nội.


Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ các Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ðồng chí Bí thư Quận ủy Hoàng Công Khôi đọc báo cáo chính trị kiểm điểm tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ lần thứ 23, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2010-2015, với tinh thần “phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, động viên mọi nguồn lực xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, thanh lịch, văn minh, xứng đáng vị thế quận trung tâm của Thủ đô nghìn năm văn hiến”.

Sau khi nghe một số đại biểu phát biểu tham luận về các mặt công tác chủ yếu của Quận ủy, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã phát biểu ý kiến với đại hội. Thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đồng chí nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của Ðảng bộ và nhân dân quận Hoàn Kiếm năm năm vừa qua và gần 25 năm đổi mới, đã giành được những thành tựu quan trọng: Giữ vững ổn định chính trị, không ngừng phát triển kinh tế – xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, tạo ra những chuyển biến sâu sắc trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào thành tựu chung của Thủ đô… Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, phê bình và tự phê bình về một số mặt hạn chế, yếu kém được phân tích trong báo cáo chính trị của Quận ủy trình đại hội và đề nghị tiếp tục thảo luận làm rõ thêm, tìm giải pháp kiên quyết khắc phục…

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong năm năm tới, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh cơ bản nhất trí với báo cáo chính trị và lưu ý một số vấn đề chủ yếu như sau: Xuất phát từ vị thế, vai trò của một trong những quận trung tâm Thủ đô, trên cơ sở giữ vững định hướng XHCN, với tinh thần tiến công, quận Hoàn Kiếm cần phấn đấu đi đầu đẩy mạnh tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, thương mại, du lịch; nâng cao chất lượng và hiệu quả, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế. Ðồng thời, phải là tấm gương trong xây dựng và quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý khu phố cổ và những di tích, danh thắng nổi tiếng trên địa bàn, nhất là danh thắng hồ Hoàn Kiếm và vùng  phụ cận.

Là một địa bàn trọng điểm của thành phố, trong bất kỳ tình huống nào, quận Hoàn Kiếm cũng phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động đối nội, đối ngoại và những sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi “âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. phát huy truyền thống văn hóa lâu đời của Thủ đô ngàn năm văn hiến và những nét đẹp truyền thống của người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, người dân Hoàn Kiếm nói riêng và người Hà Nội nói chung cần phải nêu gương về sống có văn hóa, tiêu biểu cho văn hóa dân tộc, cho lối sống nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, tôn trọng pháp luật. Quận Hoàn Kiếm phải thật sự đi đầu trong xây dựng nếp sống văn hóa, phong cách ứng xử văn minh, thanh lịch, làm cho quận có sức hấp dẫn, thu hút bạn bè trong nước và quốc tế. Ðồng chí Tổng Bí thư yêu cầu: Cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, một nhiệm vụ then chốt. Gắn xây dựng Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” với việc triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng, có hiệu quả cao Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. trong đó, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là cấp chi bộ và đội ngũ đảng viên; tiếp tục củng cố, sắp xếp, kiện toàn hệ thống chính trị, gắn với công tác cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ tập thể của nhân dân… Về việc bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội này, cần thực hiện đúng quy trình, phát huy trí tuệ tập thể, bảo đảm chọn được người đứng đầu cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực đảm đương nhiệm vụ, đồng thời qua đó đúc rút kinh nghiệm cho công tác xây dựng Ðảng.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh bày tỏ sự tin tưởng rằng, Ðảng bộ và nhân dân quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong năm năm tới, góp phần tích cực vào thành tựu chung của Thủ đô và cả nước.

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...