Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | August 4, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Đề nghị xem xét Huế, Hội An là những đô thị có tính chất đặc thù

tto – hôm qua 22-10, bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn hồng quân đã có tờ trình gửi thủ tướng chính phủ ban hành nghị định mới “phân loại đô thị” thay thế nghị định 72 của chính phủ về “phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị”.

nghị định mới quy định rõ về tiêu chuẩn hạ tầng đô thị bao gồm hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị, tiêu chuẩn kiến trúc cảnh quan đô thị nhằm hướng tới đô thị có diện mạo hài hòa, thẩm mỹ cao và gìn giữ bản sắc dân tộc. bên cạnh đó, đô thị phải có quy chế và thực hiện quy chế quản lý kiến trúc đô thị, phát triển các khu phố kiểu mẫu, các tuyến phố và phải có không gian công cộng phục vụ cuộc sống tinh thần người dân.

đặc biệt, để đảm bảo sự phát triển đô thị bền vững, nghị định mới cũng quy định khu vực ngoại thành, ngoại thị cần được quan tâm thích đáng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, chủ động trong việc xây dựng chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khung đô thị và các giải pháp chuẩn bị đối với các khu vực dự kiến phát triển, mở rộng đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái của khu vực ngoại thành, ngoại thị cũng như toàn đô thị.

trong tờ trình, bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn hồng quân cũng đề nghị chính phủ xem xét đánh giá và có hình thức quản lý đô thị có tính chất đặc thù, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế tại những đô thị là các thành phố được unessco công nhận là di sản văn hóa thế giới như thành phố huế, đô thị cổ hội an. các thành phố đà lạt, thị trấn sa pa, hoặc các đô thị đang được hình thành như phú quốc, côn đảo… cũng được đề nghị xem xét là những đô thị có tính chất đặc thù.

đỗ hữu lực

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...