Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | October 21, 2019

Scroll to top

Top

Electronic Shadow

The Turbulences FRAC Centre – thiết kế: Jakob + Macfarlane Architects

06/11/2013 |

Tập đoàn kiến trúc Jakob + MacFarlane có trụ sở tại Paris đã thiết kế công trình nghệ thuật đương đại cho Trung tâm Quỹ nghệ thuật Pháp (FRAC) tại Orleans. Có tên gọi là “The Turbulences” được thiết kế … Read More