Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | September 15, 2019

Scroll to top

Top

No Comments

Không miễn thuế thu nhập cá nhân đối với mua bán nhà hình thành trong tương lai

Thông tư 12/2011/TT-BTC Bộ Tài chính vừa ban hành quy định từ ngày 12-3-2011 không miễn thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp cá nhân đã có nhà ở, đất ở nay phát sinh thêm việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (chuyển nhượng hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, căn hộ hoặc chuyển nhượng hợp đồng mua nền nhà, mua căn hộ).

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai kê khai, nộp thuế, Bộ Tài chính cho phép cục thuế các địa phương căn cứ tình hình thực tế quyết định việc ủy nhiệm cho tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà (chủ đầu tư dự án phát triển khu nhà ở, dự án khu đô thị mới cấp I, cấp II và sàn giao dịch bất động sản) thu thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập tính thuế đối với việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được xác định bằng tổng giá chuyển nhượng tính theo giá sàn giao dịch trừ tổng giá mua ghi trên hợp đồng mua bán nhà ở và áp dụng mức thuế suất 25%. trường hợp không xác định được giá sàn giao dịch thì áp dụng thuế suất 2% tính trên tổng giá mua ghi trong hợp đồng mua bán nhà ở.

Theo Hà Nội mới

 

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...