Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên

theo bộ giáo dục và ðào tạo, thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên, đến giữa tháng 11-2008, ở 48 tỉnh, thành phố trong cả nước đã triển khai các bước đầu tư 25.453 phòng học và 11.306 phòng (nhà) công vụ giáo viên.

trong đó, số công trình đã hoàn thành là 1.151 phòng học và 202 phòng (nhà) công vụ giáo viên, công trình đang xây dựng là 4.355 phòng học và 1.165 phòng (nhà) công vụ giáo viên (29.255 m2), còn lại là các công trình chuẩn bị khởi công xây dựng và đang  làm thủ tục phê duyệt đầu tư, đấu thầu.

số vốn các địa phương đã huy động để thực hiện các công trình là 3.503 tỷ đồng. trong đó, vốn trái phiếu chính phủ hỗ trợ 2.606 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 809 tỷ đồng và vốn huy động khác 140 tỷ đồng. tuy nhiên, so với kế hoạch đề ra vẫn còn một số tỉnh, thành phố triển khai dự án chậm, như: hà giang, lào cai, bắc cạn, lạng sơn, yên bái, lai châu, sơn la, hòa bình, hà tĩnh, gia lai, tây ninh, vĩnh long, cần thơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *