Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | April 26, 2019

Scroll to top

Top

Kiến trúc với biến đổi khí hậu

Khởi động Giải thưởng “Các thành phố dẫn đầu về ứng phó với Biến đối Khí hậu 2014”

28/01/2014 |

Siemens và nhóm các Thành phố dẫn đầu về Ứng phó với Biến đổi Khí hậu (C40) vừa phát động Giải thưởng Các thành phố dẫn đầu về ứng phó với Biến đổi Khí hậu 2014 (City Climate Leadership Awards), … Read More