Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | September 15, 2019

Scroll to top

Top

No Comments

LICOGI 9 – Xây lắp vẫn là thế mạnh

Đảng bộ Cty Cp Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) vừa tổ chức đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2005 – 2010 và triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2015. Nhiệm kỳ vừa qua Cty vượt qua khó khăn hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh với những số liệu khích lệ: Nếu lợi nhuận năm 2005 còn nằm ở con số âm, thu nhập người lao động chỉ đạt 1,4 triệu đ/người/tháng, thì cuối nhiệm kỳ (2009) các chỉ số doanh thu đạt được gần 20 tỷ đồng, thu nhập đạt gần 4 triệu đ/người/tháng.

Nhiệm kỳ 2010 –  2015, Cty không ngừng đẩy mạnh sản xuất, giữ vững và tăng trưởng kinh tế hợp lý, chú trọng vào trang thiết bị công nghệ kỹ thuật, xe máy, đa dạng hóa ngành nghề… đặc biệt giữ mức tăng trưởng bền vững từ 15 – 20%, đời sống người lao động luôn được cải thiện với mức thu nhập tăng từ 1,3 – 1,5 lần so với năm 2009.

Đồng thời, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh với 100% các Chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và hàng năm sẽ kết nạp từ 10 – 15% đảng viên mới.

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...