Nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng kế hoạch và giải pháp ứng phó của biến đổi khí hậu các đô thị đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải miền Trung”

Ngày 28/10/2015 tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng kế hoạch và giải pháp ứng phó tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống cấp nước, thoát nước cho các đô thị đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải miền Trung” do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. PGS. TS Nguyễn Hồng Tiến – Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật chủ trì Hội nghị.

Thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, TS. Lưu Đức Cường cho biết, mục tiêu của nhiệm vụ nhằm xây dựng khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho hệ thống cấp nước, thoát nước đô thị làm cơ sở cho các địa phương chủ động trong xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nội dung của nhiệm vụ bao gồm: nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới hệ thống cấp nước, thoát nước đô thị nhằm đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động; xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đối với hệ thống cấp nước, thoát nước của 3 đô thị thí điểm đại diện cho 03 vùng; dự thảo khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho hệ thống cấp thoát nước đô thị.

Qua công tác điều tra, khảo sát và nghiên cứu điểm được tiến hành tại 06 đô thị thuộc các vùng đồng bằng sông Hồng (Nam Định, Thái Bình), đồng bằng sông Cửu Long (Bến Tre, Trà Vinh), duyên hải miền Trung (thị xã Sông Cầu, thành phố Tam Kỳ), nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá hiện trạng và dự báo tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống cấp, thoát nước của từng đô thị nghiên cứu.

Theo TS. Lưu Đức Cường, biến đổi khí hậu tác động và có ảnh hưởng lớn đến hệ thống thoát nước (tác động chưa đáng kể đối với hệ thống cấp nước), hiện tượng ngập úng tại các đô thị ngày càng trở nên trầm trọng do triều cường, mưa và do quá trình đô thị hóa. Bên cạnh đó, công tác quản lý đô thị của các địa phương cũng chưa được tốt (quản lý cốt nền xây dựng, san lấp ao hồ, khai thác nước ngầm gây sụt lún mặt đất…) cũng là yếu tố làm tăng tác động của biến đổi khí hậu đối với hạ tầng thoát nước.

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ, các ủy viên phản biện và chuyên gia của Hội đồng cho rằng, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành nhiệm vụ theo đề cương được phê duyệt; công trình nghiên cứu được thực hiện bài bản, công phu, khối lượng công việc lớn, số liệu, tài liệu phong phú, đã tiếp thu các ý kiến của chuyên gia tại các cuộc họp nghiệm thu cấp cơ sở….Tuy nhiên, tại Hội nghị nghiệm thu cấp bộ, các chuyên gia của Hội đồng cũng đề nghị nhóm nghiên cứu điều chỉnh kết cấu của bản thuyết minh thực hiện nhiệm vụ, làm rõ nét hơn những đặc trưng khác biệt về tác động của biến đổi khí hậu đối với từng vùng, xây dựng khung hướng dẫn chi tiết hơn để các địa phương dễ làm, dễ áp dụng…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến đề nghị nhóm tác giả tiếp thu các ý kiến của Hội đồng, tiến hành rà soát lại các số liệu, tài liệu để đảm bảo độ tin cậy và sự nhất quán; cập nhật các số liệu, tài liệu mới; rút ngắn phần đánh giá hiện trạng trong báo cáo thuyết minh, chú trọng nêu bật các yếu tố đặc thù theo vùng, hoàn thiện khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đối với hạ tầng cấp, thoát nước đô thị.

Hội đồng KHKT Bộ Xây dựng cũng đánh giá cao nỗ lực của nhóm tác giả, sản phẩm của nhiệm vụ đã đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Nhiệm vụ đã được Hội đồng KHKT thông qua với kết quả xếp loại Khá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.