Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | September 21, 2020

Scroll to top

Top

nhà ở nông thôn

Cần giữ gìn bản sắc khi xây dựng nông thôn mới

29/10/2015 |

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể phát triển kinh tế – xã hội không chỉ liên quan đến mảng nông thôn, nông nghiệp và nông dân, mà còn … Read More

Hội KTS VN: Tuyển chọn Kiến trúc nhà ở Việt Nam 2015

21/07/2015 |

Cuộc thi “Tuyển chọn Kiến trúc Nhà ở Việt Nam 2015″ do Hội KIến trúc sư Việt Nam tổ chức từ tháng 8/2015 – 10/2015. 

Mục đích thu thập, tuyển chọn những công trình kiến trúc nhà ở tiêu biểu … Read More