Nhân bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X (từ 3-5/11/2008): Về Đại hội X Công đoàn Việt Nam – Nội dung và kết quả

trong 3 ngày từ 3 đến 5-11, tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt xô (hà nội), diễn ra đại hội x công đoàn việt nam với khẩu hiệu hành động “đổi mới, sáng tạo, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước”.
 
dự lễ khai mạc có tổng bí thư nông đức mạnh; các đồng chí: nguyên tổng bí thư đỗ mười, lê khả phiêu; chủ tịch nước nguyễn minh triết; các đồng chí: nguyên chủ tịch nước lê đức anh, trần đức lương; thủ tướng nguyễn tấn dũng; nguyên thủ tướng phan văn khải; chủ tịch quốc hội nguyễn phú trọng; nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an; chủ tịch ủy ban trung ương mttq việt nam huỳnh đảm; các đồng chí ủy viên bộ chính trị, ban bí thư, phó chủ tịch nước, phó thủ tướng, phó chủ tịch quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể tư, tp hà nội và tp hồ chí minh; các đồng chí lão thành cách mạng và gần 1.000 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 6 triệu đoàn viên công đoàn của cả nước.
 
dự đại hội còn có các đoàn đại biểu công đoàn các nước ôxtrâylia, campuchia, trung quốc, cuba, đan mạch, lào, na uy, nga, xingapo, thụy điển, nhật bản và một số tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao, tổ chức phi chính phủ tại hà nội.
 
sau diễn văn khai mạc đại hội của đồng chí đặng ngọc tùng, chủ tịch tổng lđlđ việt nam, tổng bí thư nông đức mạnh đã phát biểu ý kiến khẳng định: đại hội lần thứ x công đoàn việt nam là một sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức công đoàn việt nam, đồng thời là nguồn động viên, cổ vũ đối với nhân dân cả nước.
 
những nội dung chủ yếu của đại hội x công đoàn việt nam
 
đại hội x công đoàn việt nam có nhiệm vụ tổng kết phong trào công nhân, hoạt động công đoàn 5 năm qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2008 – 2013. đại hội cũng tập trung thảo luận về báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo lãnh đạo của ban chấp hành, đoàn chủ tịch tổng liên đoàn khóa ix (nhiệm kỳ 2003 – 2008); báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm tra tổng liên đoàn nhiệm kỳ 2003-2008; báo cáo ban chấp hành tổng liên đoàn khóa ix tại đại hội x công đoàn việt nam; báo cáo tổng hợp kiến nghị của công nhân viên chức lao động qua đại hội công đoàn các cấp với đảng, nhà nước; thảo luận về số lượng, cơ cấu nhân sự ban chấp hành và bầu ban chấp hành tổng liên đoàn khóa x và thông qua điều lệ công đoàn việt nam (sửa đổi).
 
trong 3 ngày làm việc, đại hội đã tập trung đánh giá sự phát triển về mọi mặt của giai cấp công nhân, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động việt nam 5 năm qua, làm rõ những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót, những vấn đề nổi lên cần giải quyết trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn. những giải pháp để thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 20 hội nghị ban chấp hành tư khoá x “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và việc đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục của tổ chức công đoàn cho phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.
 
các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề bức xúc của người lao động như việc chăm lo nhà ở cho người lao động, đặc biệt là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; công đoàn với việc tham gia xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách về đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động; tư vấn pháp luật cho người lao động. các đại biểu cũng đặc biệt quan tâm đến vai trò của công đoàn trong tham gia xây dựng và thực hiện tiền lương, tiền công; kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động và các chế độ, chính sách liên quan người lao động…
 
các đại biểu cũng kiến nghị các giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp công đoàn giai đoạn 2008-2013, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội x của đảng, nghị quyết tư 6 ( khoá x) về đẩy mạnh xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
 
góp ý vào điều lệ công đoàn việt nam, nhiều đại biểu đề nghị bổ sung quyền của đoàn viên công đoàn và tổ chức công đoàn cơ sở; công đoàn các cấp đại diện cho công nhân, viên chức, lao động thương lượng, ký thoả ước lao động tập thể với hiệp hội ngành nghề hoặc đại diện của giới chủ sử dụng lao động trong ngành. công đoàn cơ sở các cấp phối hợp các cấp chính quyền, chủ sử dụng lao động giải quyết hài hoà các quan hệ lao động và có trách nhiệm, quyền tổ chức và lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật.
 
đại hội đã có 8 kiến nghị với đảng và 12 kiến nghị với quốc hội, chính phủ. các kiến nghị này tập trung vào những nội dung: đẩy mạnh xây dựng công tác đảng và các tổ chức chính trị – xã hội trong giai cấp công nhân; làm tốt công tác tổ chức cán bộ; bổ sung, sửa đổi luật công đoàn; xây dựng và ban hành luật bảo hộ lao động; luật tiền lương tối thiểu. các kiến nghị còn tập trung vào việc hoàn thiện các chính sách về lao động nữ, đào tạo, thanh tra lao động việc làm; tiền lương, nhà ở cho công nhân lao động; việc bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
đại hội kêu gọi toàn thể công nhân, viên chức, lao động và cán bộ, đoàn viên công đoàn ở các cấp, các ngành trong cả nước hãy phát huy truyền thống và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, của tổ chức công đoàn việt nam quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội và đưa khẩu hiệu thành hành động “đổi mới, sáng tạo, vì quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nước ta với những việc làm cụ thể, thiết thực trong lao động, sản xuất, công tác và hoạt động công đoàn”.
 
về kết quả đại hội
 
đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội đại biểu công đoàn toàn quốc lần thứ x, trong đó đề ra các chỉ tiêu: phấn đấu có 100% cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công đoàn; kết nạp mới ít nhất 1,5 triệu đoàn viên; đến hết năm 2013 có 70% số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở và tập hợp được 60% trở lên số công nhân, viên chức, lao động trong doanh nghiệp gia nhập công đoàn; 70% trở lên số công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức thương lượng với người sử dụng lao động; 70% trở lên số công nhân được đào tạo chuyên môn, nghề nghiệp…
 
đại hội x đã bầu 160 đồng chí vào ban chấp hành tổng liên đoàn lao động việt nam khoá x.
ban chấp hành tổng liên đoàn lao động việt nam khoá x đã họp bầu 21 đồng chí vào đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam.
 
đồng chí đặng ngọc tùng được bầu lại làm chủ tịch tổng liên đoàn; bầu 5 phó chủ tịch gồm các đồng chí: nguyễn hoà bình, hoàng ngọc thanh, mai đức chính, nguyễn văn ngàng và nguyễn thị thu hồng.
 
đồng thời bầu ủy ban kiểm tra tổng liên đoàn lao động việt nam khoá x gồm 13 đồng chí. đồng chí đỗ xuân học được bầu làm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.
 
các nội dung được thông qua tại đại hội lần này là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động các cấp công đoàn cả nước, là sự tổng kết thực tiễn và lý luận, về tổ chức và hoạt động công đoàn trong 5 năm qua để tiếp tục đổi mới và phát triển trong 5 năm tới. đại hội đã biểu thị quyết tâm của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động và các cấp công đoàn cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn việt nam, cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *