Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | September 21, 2020

Scroll to top

Top

nông thôn mới

Cần giữ gìn bản sắc khi xây dựng nông thôn mới

29/10/2015 |

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể phát triển kinh tế – xã hội không chỉ liên quan đến mảng nông thôn, nông nghiệp và nông dân, mà còn … Read More

Đan Phượng – Huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

28/10/2015 |

Ngày 23-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã ký Quyết định số 1810/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Đan Phượng đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Theo quy định của … Read More