Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | April 26, 2019

Scroll to top

Top

Thư viện & tài liệu

Kiến trúc Việt Nam đương đại những xu hướng sáng tác nổi bật

22/09/2015 |

Năm 1986 bắt đầu thời kỳ Đổi mới ở Việt Nam, tuy nhiên những hệ quả tích cực của chính sách Đổi mới chỉ bắt đầu ảnh hưởng mạnh tới nền kiến trúc nước ta vào khoảng cuối những … Read More

Tổng hợp những chính sách về BĐS, xây dựng thi hành từ 1/7

02/07/2015 |

Ngày 1/7 là thời điểm chính thức thi hành những quy định mới của Luật kinh doanh BĐS sửa đổi. Trong đó, có những điểm đáng chú ý như: Thời hạn bảo hành thấp nhất cho chung cư … Read More

Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

11/06/2015 |

Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/04/2015 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Số văn bản:                507 … Read More

Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

11/06/2015 |

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Số văn bản:                 44 Số hiệu … Read More

Ngắm Hà Nội qua loạt ảnh 3D- Part 2

01/01/2014 |

Từ trước tới nay, chúng ta đã áp dụng rất nhiều biện pháp nhằm bảo tồn giá trị của di sản, có cả những phương cách truyền thống cũng như hiện đại. Với sự phát triển của khoa học ứng … Read More

Ngắm Hà Nội qua loạt ảnh 3D- Part 1

30/11/2013 | 1

Dưới sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của quá trình đô thị hóa, nhiều di sản của Việt Nam đang ngày một mất đi. Chính vì thế, bài toán đặt ra cho hầu hết các thế hệ là làm thế … Read More

Đô thị hóa – Sao Paulo, Jakarta, Belo Horizonte, Hà Nội

10/11/2013 |

Trong khuôn khổ dự án nghiên cứu “Đô thị hóa và Phát triển – đi sâu vào các mối quan hệ” (Urbanization and Development: Delving Deeper into the Nexus) được quản lý bởi Mạng lưới phát triển toàn cầu (GDN … Read More

Lập ngân hàng dữ liệu dạng 3D bảo tồn di tích Cố đô Huế

10/11/2013 | 1

Tiến sỹ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết Trung tâm đang triển khai chương trình thiết lập ngân hàng dữ liệu bảo tồn di tích Cố đô Huế dưới dạng … Read More

Đủ 5m2 nhà ở/người mới được nhập khẩu Hà Nội

13/07/2010 |

Quy định cũ không bắt buộc đảm bảo điều kiện về diện tích nhà ở khi đăng ký hộ khẩu

Để được đăng ký hộ khẩu tại Hà Nội và Tp.HCM, mỗi cá nhân phải đảm bảo diện tích tối … Read More

Đề xuất cho xây dựng đến 5 tầng ở những khu có quy hoạch treo

12/07/2010 |

Nhà nằm trong Khu quy hoạch “treo”:

Ở những khu vực đã có quy hoạch được công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan chức năng (quy hoạch “treo”) thì được cấp phép xây … Read More