Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | February 29, 2020

Scroll to top

Top

trụ sở FBI

Trụ sở chính FBI – kiến trúc bền vững

22/07/2015 |

Theo các kiến trúc sư Krueck và Sexton, trụ sở chính FBI đã được hoàn thành với diện tích 375 feet vuông. Đây là công trình kiến trúc bền vững đặt tại  145 Miramar, Florida, được thiết kế và xây dựng bởi … Read More