Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | June 17, 2019

Scroll to top

Top

tư vấn làm nhà tiết kiệm

Trang trại độc đáo và đẹp mắt làm từ container

23/07/2015 |

Trang trại của Tony là trang trại thực phẩm hữu cơ lớn nhất tại Thượng Hải, được OFDC chứng nhận (thành viên của IFOAM). Nó không đơn giản chỉ là trang trại sản xuất rau, mà còn muốn tiếp cận người … Read More