Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | September 23, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Bàn giao (đợt 3) 253,8 ha đất cho Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội

Bàn giao (đợt 3)  253,8 ha đất cho Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 15/10/2009 tại UBND huyện Thạch Thất- Hà Nội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội (Ban  QLDA) đã tổ chức bàn giao mặt bằng đợt 3 Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc. Hội nghị bàn giao có mặt các ông: Bùi Đức Hưng – Giám đốc Ban  QLDA, Hà Mạnh Hoạt – phó Vụ trưởng Vụ quản lý hoạt động Xây dựng – Bộ Xây dựng,  Nguyễn Doãn Hoàn – phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch  UBND huyện Thạch Thất,  Chu Đại Thành – phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất – Hà Nội – Chủ tịch hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự án.

Theo báo cáo của BQL dự án  thì tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án là 1220ha trong đó 1170ha đất thuộc tỉnh Hà Tây (cũ) và 50ha thuộc tỉnh Hoà Bình (bao gồm: đất của Nông trường 1A (cũ); đất thuộc xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình; đất thuộc Ttrường Sĩ quan lục quân 1 và Bộ Tư lệnh pháo binh quản lý, sử dụng); diện tích đất đã được kiểm đếm là 1035ha; diện tích đất còn phải kiểm đếm là 185ha; diện tích đất đã trình phê duyệt phương án đền bù là 751ha; diện tích đất đã giải phóng mặt bằng và bàn giao Ban  QLDA đợt 1 và 2 là 452,83ha; diện tích đất đã giải phóng mặt bằng và ngày 15-10 này huyện Thạch Thất đã  bàn giao (đợt 3) choBan  QLDA  là 253,8ha. Như vậy, cho đến nay diện tích đất đã bàn giao  cả 3 đợt là: 706,63ha, còn gần 300ha nữa chưa bàn giao; tổng kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng đã được Chủ tịch tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt là 296,361 tỷ đồng; tổng kinh phí Ban  QLDA đã chuyển cho Hội đồng bồi thường hỗ trợ  và tái định cư dự án để chi trả cho dân và các đơn vị phải giải phóng mặt bằng là 279,834 tỷ đồng.

Theo ông Bùi Đức Hưng – Giám đốc Ban QLDA thì công việc  phía trước của Ban QLDA và Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án còn rất nặng nề, khó khăn và phức tạp. Ban QLDA mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn nữa với  UBND huyện Thạch Thất   trong việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, để dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc triển khai nhanh hơn ./.                                                       

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...