Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | January 18, 2021

Scroll to top

Top

No Comments

Các địa phương đề ra tiêu chí đối tượng được mua nhà thu nhập thấp

Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ban hành các quy định cụ thể về cơ chế, chính sách về đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp.

Ảnh minh họa

trong thời gian vừa qua, các đối tượng thuộc diện thu nhập thấp cũng như các chủ đầu tư dự án tại một số địa phương còn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp. Nguyên nhân cơ bản là do nhiều địa phương chưa ban hành các quy định cụ thể theo thẩm quyền (về cơ chế khuyến khích, ưu đãi để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư; quy định cụ thể và công khai các tiêu chí xác định đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua; quy định về quản lý sử dụng, khai thác vận hành quỹ nhà ở sau đầu tư…).

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố sớm tổ chức chỉ đạo thực hiện một số nội dung công việc cụ thể: Khẩn trương ban hành theo thẩm quyền các quy định cụ thể về tiêu chí xét duyệt đối tượng (tiêu chí ưu tiên do UBND cấp tỉnh quy định; tiêu chí xác định đối tượng thuộc diện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn; điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị phù hợp với điều kiện của từng địa phương để triển khai áp dụng thống nhất trên phạm vi địa bàn.

Ban hành cụ thể các cơ chế ưu đãi đối với các chủ đầu tư dự án để khuyến khích, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, cũng như các quy chế quản lý sử dụng, khai thác vận hành dự án sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng.

DiaOcOnline.vn – Theo Lao Động

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...