Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | September 24, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Đà Nẵng: 9,5 tỷ đồng xây dựng mới chợ Miếu Bông

tto – ubnd thành phố đà nẵng vừa có quyết định đầu tư xây dựng công trình chợ miếu bông (xã hòa phước, huyện hòa vang). theo kế hoạch, chợ sẽ được xây dựng với diện tích hơn 1.000m2 với quy mô gồm một nhà lồng chợ chính (kèm khu vệ sinh công cộng), một nhà lồng chợ phụ, diện tích 450m2.

cùng hệ thống 12 kiốt và nơi làm việc của ban quản lý chợ, khu xử lý rác, sân chợ bêtông, cây xanh bồn cỏ… dự kiến công trình sẽ được đưa vào sử dụng năm 2010.

đoàn cường

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...