Dân đóng tiền sử dụng đất theo giá nhà nước

phó thủ tướng Hoàng trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong việc thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chủ quyền).

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở nay được Nhà nước công nhận (cấp giấy chủ quyền) hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở trong hạn mức thì đóng tiền sử dụng đất theo bảng giá đất do UBND Tp ban hành hằng năm (giá đất nhà nước).

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất do lấn chiếm để xây dựng nhà ở mà nay phù hợp quy hoạch khu dân cư, đủ điều kiện cấp giấy chủ quyền được chia thành hai trường hợp:

Nếu người dân sử dụng đất trước ngày 15-10-1993 (ngày Luật đất đai năm 1993 có hiệu lực), Nhà nước thu 50% tiền sử dụng đất theo giá đất nhà nước đối với phần đất ở trong hạn mức đất ở mới; thu 100% tiền sử dụng đất theo giá đất thị trường đối với phần đất ở ngoài hạn mức đất ở mới.

Nếu người dân sử dụng đất từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004 (ngày Luật đất đai 2003 có hiệu lực), Nhà nước thu 100% tiền sử dụng đất theo giá đất nhà nước đối với phần đất ở trong hạn mức đất ở mới; thu 100% tiền sử dụng đất theo giá đất thị trường đối với phần đất ở ngoài hạn mức đất ở mới.

Hộ gia đình, cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền trước ngày 1-7-2004 mà chưa đóng tiền sử dụng đất thì phải đóng tiền sử dụng đất như sau: phần đất trong hạn mức đất ở được giao trước ngày 15-10-1993 phải đóng 40% tiền sử dụng đất theo giá đất nhà nước; được giao từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004 đóng 100% tiền sử dụng đất theo giá quy định.

Đối với phần diện tích đất ở ngoài hạn mức đất ở đóng 100% tiền sử dụng đất theo giá thị trường. Nếu người sử dụng đất không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính thì UBND Tp có thể xem xét cho thuê đất hoặc thu hồi.

DiaOcOnline.vn – Theo Địa Ốc TTO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *