Di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

tại công văn số 1860/ttg-ktn, thủ tướng chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện di dân, tái định cư dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh lai châu.
 
thủ tướng đồng ý việc ubnd tỉnh lai châu sử dụng nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện sơn la đã giao cho tỉnh theo kế hoạch hằng năm để thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư tại thị xã lai châu, thị trấn phong thổ để bố trí tái định cư cho một số hộ thuộc thị xã mường lay, tỉnh ðiện biên theo quy hoạch chi tiết khu tái định cư được phê duyệt; đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông: nậm tăm – pa khóa – noong hẻo và nậm ðoong – pú ðao phục vụ di dân, tái định cư huyện sìn hồ; xử lý khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trong năm 2008 tại điểm tái định cư co sản, khu tái định cư nậm hăn, huyện sìn hồ.
 
thủ tướng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng hợp vốn đầu tư các dự án nêu trên bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện sơn la, trình thủ tướng chính phủ phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *