Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | May 29, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Gần 70% vốn nước ngoài đổ vào bất động sản

Thống kê từ đầu năm đến ngày 14.10, Tp.HCM đã có 278 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép, với tổng số vốn đăng ký 772,4 triệu USD.

trong đó, ngành kinh doanh bất động sản 11 dự án, vốn đầu tư 511 triệu USD – chiếm 66% tổng vốn đầu tư. Ngành công nghệ thông tin 63 dự án, vốn đầu tư 8,2 triệu USD. Công nghiệp 30 dự án, vốn đầu tư 105,8 triệu USD. Thương mại 65 dự án, vốn đầu tư 89,1 triệu USD. Xây dựng 24 dự án, vốn đầu tư 11,1 triệu USD. Ngành vận tải 17 dự án, vốn đầu tư 3,7 triệu USD. Ngành văn hoá thể thao 5 dự án, vốn đầu tư 8,1 triệu USD…


DiaOcOnline.vn – Theo

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...