Khai mạc Đại hội X Công đoàn Việt Nam

tổng bí thư nông đức mạnh dự và phát biểu

sáng 3/11, đại hội x công đoàn việt nam đã khai mạc trọng thể tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt xô, hà nội. đến dự có tổng bí thư nông đức mạnh; nguyên tổng bí thư đỗ mười, lê khả phiêu; chủ tịch nước nguyễn minh triết, nguyên chủ tịch nước lê đức anh, trần đức lương; thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng; nguyên thủ tướng phan văn khải; chủ tịch quốc hội nguyễn phú trọng; nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an; chủ tịch uỷ ban trung ương mttq việt nam huỳnh đảm; các đồng chí uỷ viên bộ chính trị, ban bí thư, phó chủ tịch nước, phó thủ tướng chính phủ, phó chủ tịch quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, thành phố hà nội và tp.hồ chí minh; các đồng chí lão thành cách mạng và gần 1.000 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn sáu triệu đoàn viên công đoàn của cả nước.
 
dự đại hội còn có các đoàn đại biểu công đoàn các nước australia, campuchia, trung quốc, cuba, đan mạch, lào, na uy, nga, singapore, thụy điển, nhật bản… và một số tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao, tổ chức phi chính phủ tại hà nội.
 
ban chấp hành trung ương đảng tặng công đoàn việt nam bức trướng mang dòng chữ “công đoàn việt nam đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước”.
 
phát biểu tại đại hội, tổng bí thư nông đức mạnh nhiệt liệt biểu dương những thành tích, tiến bộ của phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn cả nước trong nhiệm kỳ qua. tổng bí thư nông đức mạnh nhấn mạnh, đảng và nhà nước ta luôn xác định trách nhiệm cao trong việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn lớn mạnh, tạo điều kiện để mọi công nhân, viên chức, lao động phát huy hết khả năng, trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc việt nam xhcn trong giai đoạn mới.
 
tổng bí thư nông đức mạnh đề nghị công đoàn phải chủ động đi sâu nghiên cứu nắm bắt kịp thời, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và những đòi hỏi bức xúc của cơ sở, tập hợp trí tuệ của công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; tổ chức kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật và các chế độ, chính sách, thực sự chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cnvc-lđ, đồng thời chú trọng tạo điều kiện và tổ chức cho họ phát huy tốt nhất quyền dân chủ của mình trong sản xuất, kinh doanh. vận động, tập hợp, tổ chức để cnvc-lđ phát huy bản chất, truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, của dân tộc, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực lao động, cống hiến, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển bền vững… (xin xem toàn văn bài phát biểu của tổng bí thư nông đức mạnh tại bản tin trong nước thông tấn xã việt nam ngày 2/11/2008).
 
theo chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam đặng ngọc tùng, đại hội x công đoàn việt nam diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng, tình hình đất nước có những thuận lợi cơ bản tác động trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn. đó là đường lối của đảng, đặc biệt là nghị quyết hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương (khoá x) đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng giai cấp công nhân việt nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. tuy nhiên, công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn cũng đứng trước không ít khó khăn như chất lượng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động vẫn còn chưa tương xứng với yêu cầu phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. tình trạng người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm, việc làm không ổn định sẽ còn diễn ra ở tất cả các ngành nghề và các thành phần kinh tế. quan hệ lao động có xu hướng phức tạp, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn còn hạn chế. một bộ phận cán bộ công đoàn làm việc vẫn còn mang tính hành chính, quan liêu, chưa thật sự có tâm huyết, trách nhiệm với công tác công đoàn.
 
chủ tịch đặng ngọc tùng nhấn mạnh, tình hình trên đã đặt ra cho công đoàn việt nam những yêu cầu mới, đòi hỏi tổ chức công đoàn phải nắm vững tình hình, xuất phát từ vị trí, vai trò, chức năng của công đoàn để đề ra những mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ cụ thể, sát hợp. các cấp công đoàn cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn và thực hiện tốt các chức năng của công đoàn. đồng thời cần tập trung sức phát triển đoàn viên, nhất là trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. công đoàn cần đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn…
 
với khẩu hiệu hành động “đổi mới, sáng tạo, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước”, đại hội xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động công đoàn trong 5 năm (2008-2013) là: tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp; hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, công nhân viên chức lao động làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. trong đó phấn đấu đến hết năm 2013 kết nạp mới ít nhất 1,5 triệu đoàn viên; 70% doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định thành lập được công đoàn cơ sở và tập hợp được từ 60% trở lên số công nhân, viên chức, lao động trong doanh nghiệp gia nhập công đoàn. các cấp công đoàn tham gia cùng cơ quan quản lý nhà nước làm tốt công tác đào tạo đội ngũ công nhân, phấn đấu có 70% trở lên số công nhân được đào tạo chuyên môn, nghề nghiệp, giảm số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng chết người và bệnh nghề nghiệp; 65% trở lên số công nhân được tham gia bảo hiểm xã hội…
 
trong 3 ngày làm việc, đại hội sẽ tập trung thảo luận báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo lãnh đạo của ban chấp hành, đoàn chủ tịch tổng liên đoàn khóa ix; báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm tra tổng liên đoàn nhiệm kỳ 2003-2008; báo cáo ban chấp hành tổng liên đoàn khóa ix tại đại hội x công đoàn việt nam. đại hội sẽ thảo luận báo cáo tổng hợp kiến nghị của công nhân viên chức lao động qua đại hội công đoàn các cấp với đảng, nhà nước; thảo luận về số lượng, cơ cấu nhân sự ban chấp hành và bầu ban chấp hành tổng liên đoàn khóa x.
 
đại hội x công đoàn việt nam sẽ bầu ra ban chấp hành gồm 165 đại biểu, trong đó bầu trực tiếp tại đại hội 160 đại biểu, 5 đại biểu còn lại sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ. đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam khóa x dự kiến có 21 ủy viên; thường trực tổng liên đoàn dự kiến có 6 người, bao gồm 1 chủ tịch và 5 phó chủ tịch.

đại hội làm việc đến ngày 5/11./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *