Không để phát triển hạ tầng ảnh hưởng đến Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

bộ xây dựng cho biết, tỉnh hải dương vừa lập quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử, danh thắng côn sơn – kiếp bạc, huyện chí linh (tỉnh hải dương) để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của khu di tích này; đáp ứng nhu cầu quản lý, bảo tồn và khai thác du lịch đảm bảo phát triển bền vững. tuy nhiên, bộ xây dựng cho rằng, cần phải có các giải pháp phù hợp để vừa phát triển hệ thống hạ tầng lân cận mà vẫn không ảnh hưởng đến khu di tích.
 
theo thứ trưởng bộ xây dựng trần ngọc chính: quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử, danh thắng côn sơn – kiếp bạc có nội dung về quy hoạch không gian, quy hoạch sử dụng đất, các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật… như một đồ án quy hoạch chung xây dựng của một khu vực rộng tới 8.340 ha. vì vậy, nội dung và thành phần hồ sơ của quy hoạch này ngoài các quy định của ngành văn hóa, bảo tồn còn cần tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về quy hoạch xây dựng để có cơ sở pháp lý trong công tác quản lý bảo tồn và đầu tư xây dựng theo quy hoạch.
 
đặc biệt, bộ xây dựng cảnh báo, khu di tích lịch sử, danh thắng côn sơn – kiếp bạc sẽ có tuyến đường cao tốc hà nội – hạ long – móng cái (theo dự án) đi qua với hướng tuyến cắt ngang đầu phía đông của núi phượng hoàng là chưa hợp lý. bộ xây dựng đề nghị tỉnh hải dương phối hợp với bộ giao thông vận tải nghien cứu lại về hướng tuyến đường này để đảm bảo kết nối hợp lý về giao thông, đồng thời giảm thiểu tối đa các tác động của tuyến đường cao tốc tới toàn bộ khu di tích và khu chức năng cần được bảo tồn và tôn tạo.
 
ngoài việc tìm các giải pháp phù hợp, đảm bảo việc gìn giữ và bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa của khu di tích côn sơn – kiếp bạc, quy hoạch cần có phương án nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống, văn hóa phi vật thể của khu vực dân cư, làng xóm cũ hiện hữu của khu vực đồng bằng sông hồng. đặc biệt, không nên hình thành các khu đô thị mới, khu thương mại, dịch vụ có mật độ xây dựng tập trung, cao tầng… trong ranh giới khu vực bảo tồn./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *