Mở rộng và nâng cấp Nha Trang thành đô thị loại I

mở rộng và nâng cấp nha trang thành đô thị loại i
một góc thành phố biển nha trang

tto – ubnd tỉnh khánh hòa vừa tiến hành xem xét đồ án điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng thành phố nha trang đến năm 2025 và nâng cấp nha trang thành đô thị loại i thuộc tỉnh.

theo tờ trình của ubnd thành phố nha trang thì với các điều kiện về kinh tế, xã hội hiện tại, nha trang đã đủ các điều kiện để được công nhận là đô thị loại i thuộc tỉnh. còn theo đồ án điều chỉnh qui hoạch chung, thì thành phố nha trang hiện nay có diện tích gần 251km2 sẽ được qui hoạch mở rộng lên hơn 279 km2, bao gồm cả một số xã thuộc huyện diên khánh.

cùng với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của tỉnh, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng, thành phố nha trang sẽ “phát triển thành trung tâm kinh tế khoa học kỹ thuật và giáo dục của vùng duyên hải nam trung bộ và tây nguyên và là một trong những trung tâm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế”.

p.s.n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *