Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | February 26, 2021

Scroll to top

Top

No Comments

Nên mở rộng và triển khai CSDL GIS ở nhiều địa phương

Nên mở rộng và triển khai CSDL GIS ở nhiều địa phương

Đó là kiến nghị của các chuyên gia, các nhà quản lý trong Hội thảo địa phương đánh giá thực trạng và khả năng vận động khai thác cơ sở dữ liệu (CSDL) GIS phục vụ quy hoạch và quản lý môi trường đô thị do Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) tổ chức đã diễn ra ngày 12/11, tại Hà Nội, nhằm báo cáo kết quả hoạt động GIS của hợp phần, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, lấy ý kiến của các địa phương về CSDL GIS và những yêu cầu trong thực tế quản lý môi trường đô thị.

Tại Hội thảo, TS Nguyễn trung Hòa, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường đã báo cáo đánh giá kết quả quá trình xây dựng CSDL GIS phục vụ quy hoạch và quản lý môi trường đô thị tại 4 tỉnh mục tiêu là Thái Nguyên, Hà Nam, phú Thọ và Nghệ An và 3 đô thị được lựa chọn là Tp phủ Lý, Việt trì và thị trấn Diễn Châu.

trên cơ sở tham vấn của Bộ Xây dựng và các tỉnh mục tiêu đồng thời thu thập thông tin, dữ liệu (gồm nền, hiện trạng môi trường đô thị và quy hoạch), khung CSDL của các tỉnh và Tp được chọn được thiết kế theo cấu trúc chuẩn và tuân theo các quy định của ngành Xây dựng, sổ tay CSDL và tài liệu hướng dẫn cũng đã được hoàn thành và chuyển giao cho các địa phương.

Đại diện các Sở Xây dựng Thái Nguyên, phú Thọ, Hà Nam và UBND thị trấn Diễn Châu đã đánh giá thực trạng và yêu cầu cũng như những kinh nghiệm của địa phương trong sử dụng và khai thác CSDL GIS.

Đánh giá khả năng nhân rộng và sử dụng CSDL GIS sau một năm thực hiện (từ tháng 3/2009 đến 10/2009), các vị đại biểu thống nhất tuy còn có những khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhưng việc xây dựng CSDL GIS là hết sức cần thiết. Cần đưa vào vận hành, sử dụng thường xuyên trong công tác quản lý ngành Xây dựng. Đồng thời các vị đại biểu cũng kiến nghị: ngoài 4 địa phương mục tiêu, nên mở rộng và triển khai xây dựng CSDL GIS ở nhiều địa phương khác.

Bế  mạc Hội thảo, TS Nguyễn trung Hòa nhấn mạnh: các tỉnh, địa phương phải tự tìm hiểu nâng cao trình độ vì việc cung cấp CSDL cũng như mở các lớp đào tạo và tư vấn chỉ là hỗ trợ ban đầu. Các địa phương phải nỗ lực, cố gắng học hỏi và báo cáo chi tiết kế hoạch hoạt động cũng như kết quả, bài học  kinh nghiệm đã đạt được.

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...