Rà soát trên 300 đồ án quy hoạch và dự án đầu tư xây dựng thuộc Hà Nội mở rộng

thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, bộ xây dựng đã khẩn trương rà soát đồ án quy hoạch và các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố hà nội mở rộng, làm cơ sở cho việc nghiên cứu quy hoạch chung xây dựng thủ đô.

vụ trưởng vụ quản lý kiến trúc – quy hoạch xây dựng phan mỹ linh – tổ trưởng tổ rà soát cho biết: bộ xây dựng đã tập trung kiểm tra, rà soát hơn 300 đồ án quy hoạch và dự án đầu tư xây dựng nằm trong phạm vi mở rộng địa giới hành chính thủ đô hà nội. việc rà soát được căn cứ theo 4 tiêu chí: cơ sở pháp lý; sự phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng thủ đô hà nội; sự tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng; sự phù hợp nguyên lý tổ chức không gian đô thị và hạ tầng kỹ thuật; đồng thời tập trung phân tích theo các khu vực địa lý, loại hình đồ án, dự án để từ đó đưa ra một bức tranh tổng thể về thực trạng phát triển đô thị trên quy mô hơn 3.300km2 của thủ đô hà nội mở rộng. trên cơ sở kiểm tra thực tế, bộ xây dựng sẽ kiến nghị, phân loại thành hai nhóm: các đồ án quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng có thể tiếp tục triển khai; nhóm phải tạm dừng.

hiện nay, các đồ án quy hoạch và dự án đầu tư xây dựng đề nghị tạm dừng chủ yếu rơi vào các trường hợp: đang ở giai đoạn chủ trương, nghiên cứu ý tưởng; đang lập quy hoạch hoặc đã phê duyệt nhưng chưa giao chủ đầu tư; có tính chất, quy mô chưa phù hợp trong khu vực phát triển đô thị; chưa phù hợp với các định hướng lớn trong không gian mở rộng thủ đô hà nội; thuộc quỹ đất dự kiến xây dựng các khu chức năng quan trọng. tuy nhiên, trong khi nghiên cứu lập đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội mở rộng, ubnd tp hà nội sẽ tiếp tục rà soát, xem xét và hướng dẫn các nhà đầu tư điều chỉnh, bổ sung nội dung theo đúng quy định, đảm bảo tính thống nhất, hài hòa giữa các dự án, phù hợp với khu chức năng lớn của không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật khung…

theo bà phan mỹ linh, trong quá trình quy hoạch xây dựng hà nội mới, nguyên tắc đầu tiên là bảo tồn và phát huy những gì đang có ở mức cao hơn. vì vậy, trong thời gian tới, những quy hoạch nào đang làm nhưng chưa tốt sẽ phải điều chỉnh, trên cơ sở đó có sự phát triển mới. đặc biệt, những dự án gượng ép quá về mặt quy mô sẽ được xem xét. đây cũng là cơ hội để các dự án đã và đang triển khai có điều kiện điều chỉnh lại cho phù hợp hơn./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *