Tiêu chí đánh giá công trình xanh


Công trình xanh là một khái niệm ngày càng được quan tâm trong xây dựng, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của xã hội. Vậy tiêu chí đánh giá công trình xanh là gì?

Trên thế giới hiện nay có khá nhiều bộ công cụ để đánh giá công trình xanh, như Phương pháp đánh giá môi trường của Cơ sở nghiên cứu xây dựng (BREEAM), Tiên phong thiết kế môi trường và năng lượng (LEED) hay Green Star… Tại Việt Nam có chứng chỉ LOTUS được phát triển bởi Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam.

Nhìn chung trong các bộ chứng chỉ về công trình xanh đều có các tiêu chí chính để đánh giá như:

1. Tổng thể bền vững

Tiêu chí này đánh giá về vị trí xây dựng, mật độ xây dựng, bảo tồn sinh thái, giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Ví dụ, địa điểm xây dựng cần thuận tiện cho giao thông công cộng, hạn chế xây dựng ở những khu vực có giá trị sinh thái cao, có kế hoạch trồng cây xanh để giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

2. Sử dụng hiệu quả năng lượng và nước

Tiêu chí này đánh giá về hiệu quả sử dụng năng lượng, nước trong suốt vòng đời của công trình.

Ví dụ, công trình cần sử dụng các vật liệu cách nhiệt tốt để giảm thất thoát nhiệt, sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, nước, tận dụng ánh sáng tự nhiên, nước mưa.

3. Sử dụng vật liệu hiệu quả

Tiêu chí này đánh giá về chất lượng, nguồn gốc, khả năng tái sử dụng, tái chế của vật liệu xây dựng.

Ví dụ, công trình cần sử dụng các vật liệu bền vững, thân thiện môi trường, có khả năng tái sử dụng, tái chế cao.

4. Chất lượng môi trường trong nhà

Tiêu chí này đánh giá về chất lượng không khí, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm trong không gian sử dụng.

Ví dụ, công trình cần có hệ thống thông gió tốt, đảm bảo độ thông thoáng, ánh sáng tự nhiên, nhiệt độ, độ ẩm phù hợp.

5. Quá trình vận hành – khai thác và sử dụng

Tiêu chí này đánh giá về hiệu quả vận hành, khai thác và sử dụng công trình.

Ví dụ, công trình cần được vận hành theo đúng quy trình, sử dụng các thiết bị, vật liệu đúng cách để đảm bảo hiệu quả lâu dài.

Để công trình xanh phát huy hiệu quả tối đa, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, bao gồm chủ đầu tư, thiết kế, thi công, vận hành.

Ngoài ra, cần có sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng để công trình xanh ngày càng trở nên phổ biến và góp phần bảo vệ môi trường.

Một số rào cản khi tiếp cận tới công trình xanh:

  • Thiếu thông tin và hiểu biết: Nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về khái niệm công trình xanh, lợi ích của việc xây dựng công trình xanh.
  • Chi phí cao: Chi phí xây dựng công trình xanh thường cao hơn so với công trình thông thường.
  • Thiếu nguồn lực: Nhiều chủ đầu tư, nhà thầu còn thiếu nguồn lực để triển khai công trình xanh.

Để khắc phục những rào cản này, cần có sự phối hợp của các bên liên quan, bao gồm:

  • Chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích xây dựng công trình xanh.
  • Các tổ chức, hiệp hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công trình xanh.
  • Các doanh nghiệp cần nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao, thân thiện môi trường để phục vụ cho xây dựng công trình xanh.

Net Zero Solutions – Cung cấp các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm thải khí carbon

Net Zero Solutions là công ty cung cấp giải pháp và sản phẩm giúp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu carbon hướng tới Net Zero theo xu hướng của thế giới.

Công ty đi tiên phong trong lĩnh vực cung cấp giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu carbon tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng. Công ty đã và đang hợp tác với nhiều đối tác lớn trong nước và quốc tế để triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu carbon.

 Net Zero Solutions là công ty cung cấp giải pháp và sản phẩm giúp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu carbon hướng tới Net Zero theo xu hướng của thế giới.

Với sứ mệnh “Smart Solutions, Zero Emission”, Net Zero Solutions nỗ lực phát triển, cung cấp những giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu carbon hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng một tương lai bền vững cho Việt Nam.

Với sự chung tay của các bên liên quan, chắc chắn công trình xanh sẽ ngày càng trở nên phổ biến, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.