Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong phát triển đô thị

gis là hội thảo do bộ xây dựng tổ chức ngày 28/11 tại hà nội. với nhiều lợi ích có thể áp dụng  trong công tác thu thập đo đạc địa lý, quản lý, phân tích hiện trạng và dự báo xu hướng phát triển đô thị… gis đã được đón nhận ở việt nam trong khoảng 10 năm qua. riêng trong lĩnh vực nghiên cứu lập quy hoạch, gis đã được áp dụng trực tiếp vào một số đồ án điển hình do bộ xây dựng chủ trì như tập bản đồ quy hoạch các đô thị việt nam thời kỳ 1996 – 2020, atlas quy hoạch các khu công nghiệp việt nam (1997 – 1999) quy hoạch xây dụng vùng thủ đô (2005 –2008), chiến lược phát triển đô thị (2006 – 2008)…

tuy nhiên việc sử dụng ứng dụng gis mới chỉ ở mức thí điểm nên vẫn còn khá nhiều vấn đề cần bàn. đặc biệt trong phát triển đô thị, việc áp dụng gis gặp một số khó khăn như đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm sử dụng hiệu quả gis còn thiếu; trang thiết bị có hạ tầng mạng, hệ thống lưu trữ dữ liệu các phần mềm gis chưa đầy đủ; ngân hàng dữ liệu gis chuyên ngành xây dựng và phát triển đô thị, liên kết đa ngành và quốc gia mới ở giai đoạn đầu…

thứ ttrưởng bộ xây dựng trần ngọc chính cho biết: hiện tại, vẫn chưa hình thành một cấu trúc thống nhất cho các dữ liệu chuyên ngành trong hệ thống gis về đô thị và phát triển đô thị ở việt nam. do vậy, hệ thống gis về đô thị đang sử dụng dữ liệu của rất nhiều ngành. để tránh những phức tạp trong giao lưu thông tin, nâng cao hiệu quả phục vụ của gis về đô thị cần phải xây  dựng một cấu trúc cơ sở dữ liệu gis quốc gia về đô thị và quy hoạch đô thị và phổ biến cho các cơ quan chuyên ngành cũng như quản lý đô thị cùng áp dụng.

cũng theo thứ trưởng, bộ xây dựng hiện đang gấp rút thực hiện nhiệm vụ do thủ tướng chính phủ giao là thành lập, bố trí địa điểm và nguồn kinh phí hoạt động cho các trung tâm dữ liệu thông tin về quy hoạch trên cơ sở xây  dựng gis, thiết lập sa bàn (mô hình) theo đồ án quy hoạch xây dựng và tình hình triển khai các dự án đầu tư theo quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *