Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | September 23, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Những công trình tiêu biểu năm 2008

business week và architectural record vừa công bố giải thưởng các công trình có thiết kế đẹp, đi kèm với tiêu chí phục vụ tốt cho các hoạt động kinh doanh năm 2008. đây là lần thứ 11, hai tạp chí danh tiếng công bố giải thưởng này.

những công trình tiêu biểu năm 2008

từ khoảng 90 ứng viên, ban giám khảo chọn ra được 6 công trình tiêu biểu nhất để trao giải. một trong những tiêu chí quan trọng là tác động của dự án, không chỉ tới các khách hàng hiện thời, mà còn với cộng đồng nói chung. vì thế, ngoài thiết kế đẹp, khách hàng của các công trình này sẽ gặp thuận lợi và đạt được mục tiêu kinh doanh của họ theo khẩu hiệu “thiết kế tốt đem lại hiệu quả kinh doanh cao”.

những công trình tiêu biểu năm 2008

điều đáng tiếc nhất mà ban giám khảo cho biết sau khi công bố giải thưởng, đó là không thể trao giải cho nhiều công trình có thiết kế rất ấn tượng. lý do đơn giản là chất lượng dự án chưa đạt được tiêu chí đề ra, thiếu các thông số tạo nên yếu tố hỗ trợ kinh doanh.

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...