Quy hoạch KKT Vân Đồn: Phải bảo đảm phát triển bền vững

đây là một phần kết luận của bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn hồng quân sau khi nghe viện kiến trúc quy hoạch đô thị nông thôn, liên danh tư vấn nước ngoài (migs và dpz) thay mặt bql khu kinh tế (kkt) vân đồn báo cáo nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng kkt vân đồn (quảng ninh).

quy hoạch kkt vân đồn: phải bảo đảm phát triển bền vững
khu du lịch bãi dài

kkt vân đồn có tổng diện tích khoảng 2.171,33km2 trong đó đất tự nhiên 551,33km2, phần diện tích mặt biển rộng 1.620km2 và có gần 600 hòn đảo, vì vậy cần phân tích, đánh giá và làm rõ thêm ưu điểm, hạn chế, tiềm năng và thách thức trong quá trình phát triển. nhiệm vụ cần chỉ ra yêu cầu nghiên cứu mối tương quan, sự cạnh tranh và phân tích những ưu thế, hạn chế trong môi trường phát triển của khu vực bao gồm kkt vân đồn và kkt đình vũ – cát hải, kcn – cảng biển hải hà và xa hơn là đảo hải nam của trung quốc.

về các động lực phát triển của kkt vân đồn như công nghiệp sạch, trung tâm tài chính – thương mại quốc tế… cần có cơ sở lý luận đảm bảo tính khả thi, phát triển trong môi trường cạnh tranh kinh tế của các nước trong khu vực và trên thế giới. các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của nhiệm vụ cần nêu những yêu cầu cơ bản, có tính nguyên tắc (tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng) đồng thời theo hướng “mở” trong việc áp dụng các chỉ tiêu do tính đặc thù về điều kiện tự nhiên của kkt vân đồn.

với tổng vốn đầu tư dự kiến sẽ rất lớn, cần có giải pháp và lộ trình về huy động vốn, các nguồn lực đầu tư và phân kỳ đầu tư hợp lý; đảm bảo quy hoạch chung xây dựng có tính khả thi cao về đầu tư xây dựng và phát triển kkt vân đồn trong thời gian sớm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *