Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/04/2015 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Số văn bản:                507
Kí hiệu văn bản:        QĐ-BXD
Ngày ban hành:         27/4/2015
Ngày có hiệu lực:     27/4/2015
Ngày hết hiệu lực:    Văn bản còn hiệu lực
Người kí:                   Nguyễn Trần Nam
Trích yếu:                  Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/04/2015 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng
Phân loại:                 Quyết định
Lĩnh vực:                 Vật liệu xây dựng
Tệp đính kèm:         BXD_507-QD-BXD_27042015

 

 

 

, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *