Tập trung cao độ thực hiện các công trình lớn, dự án kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội

ngày 25/11, bch đảng bộ thành phố hà nội khóa xiv đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội thủ đô năm 2008 và thảo luận kế hoạch năm 2009.

mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm 2008-năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2006-2010, thành phố đã thực hiện tốt nghị quyết của quốc hội về việc mở rộng địa giới hành chính; khẩn trương, kịp thời giải quyết hậu quả do thiên tai gây ra, bảo đảm đời sống nhân dân, chăm lo chính sách an sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng được giữ vững. kinh tế thủ đô tiếp tục được giữ vững và phát triển, đồng thời chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực. việc triển khai thực hiện chương trình và các dự án kỷ niệm 1.000 năm thăng long-hà nội được tập trung chỉ đạo quyết liệt; lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa xã hội tiếp tục có bước phát triển. công tác quy hoạch, quản lý đô thị được chú trọng; cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; môi trường đầu tư và hợp tác nước ngoài tiếp tục được cải thiện.

tuy nhiên, theo đánh giá của ban thường vụ thành ủy, tăng trưởng gdp chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch (11,5-12%); hiệu quả đầu tư, chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa cao. tiến độ một số dự án lớn, dự án kỷ niệm 1000 năm thăng long-hà nội còn chậm. tình hình ùn tắc giao thông, úng ngập cục bộ khi có mưa lớn vẫn khá phức tạp; còn tồn tại những công trình không phép, sai phép cần phải tiếp tục xử lý. việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp…còn tiềm ẩn những vấn đề ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, khiếu kiện đông người, vượt cấp vẫn diễn biến phức tạp…

phát biểu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội năm 2009, bí thư thành ủy phạm quang nghị yêu cầu các cấp, các ngành phải làm tốt hơn nữa công tác dự báo trước diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới để có phương án chủ động cho mọi tình huống. thành phố phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu năm 2009: tăng trưởng gdp từ 9,5-10%; kim ngạch xuất khẩu tăng trên 20%; tổng vốn đầu tư xã hội tăng 18-20%; thu ngân sách trên địa bàn tăng trên 5%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,1-1,15%; mức giảm tỷ lệ sinh 0,02%, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: 1%; số lao động được tạo việc làm mới 126.000 người; tỷ lệ hộ nghèo chuẩn mới 14%…. bên cạnh đó, cần tiếp tục làm tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá của thành phố. tập trung cao độ trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các công trình lớn, dự án kỷ niệm 1000 năm thăng long- hà nội. “nếu gọi năm 2009 là năm nước rút thì công tác này còn hơn nước rút”, bí thư thành ủy nhấn mạnh và kiên quyêt đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ này. tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt là phải tập trung cho việc khắc phục hậu quả mưa úng, đặc biệt chăm lo cho những gia đình gặp khó khăn để ổn định cuộc sống.

liên quan đến việc chuẩn bị cho tết nguyên đán sắp tới, bí thư thành ủy yêu cầu cần quan tâm tới các gia đình chính sách, hộ nghèo. thành phố dù có khó khăn nhưng phải bảo đảm giữ nguyên hoặc tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng này. các cấp, các ngành phải hết sức chú trọng công tác giữ gìn an ninh, trật tự, đặc biệt phải ngăn chặn có hiệu quả việc đốt pháo nổ. thành phố sẽ xử lý nghiêm cán bộ chủ chốt nếu để xảy ra pháo nổ trên địa bàn./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *