Hà Nội quy hoạch di tích Cổ Loa thành công viên lịch sử sinh thái

Ngày 26/10, Bộ Xây dựng đã phối hợp với UBND thành phố Hà Nội công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích thành Cổ Loa với tỷ lệ 1/2000.

Cổng đền An Dương Vương
Cổng đền An Dương Vương

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch có diện tích 860,4ha, thuộc các khu vực liên quan đến khu di tích thành Cổ Loa và phụ cận, quy mô dân số 1,55 vạn người.

Định hướng quy hoạch lần này nhằm cân bằng ba hệ giá trị của thành Cổ Loa: lịch sử, nhân văn, sinh thái. Đồng thời, bảo tồn, duy trì tính nguyên bản và toàn vẹn của hệ thống di sản trên mặt đất, tiềm ẩn dưới lòng đất, cùng toàn bộ môi trường lịch sử, môi trường xã hội nông thôn, nông nghiệp của di tích.

Mặt khác, quy hoạch nhằm ổn định, nâng cao chất lượng sống của cư dân Cổ Loa, đây được xem là là công cụ cốt lõi để thực hiện thành công mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử văn hóa khu di tích. Quy hoạch khu di tích thành Cổ Loa lần này có nhiều điểm mới; trong đó, tạo môi trường mới cho du lịch phát triển, tạo điều kiện sống tốt hơn cho dân cư khu vực, đồng thời, quy hoạch cũng phát huy tốt hơn giá trị của di tích.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị thành phố Hà Nội, huyện Đông Anh, quản lý tốt quy hoạch, tiếp tục đầu tư tôn tạo để di tích trở thành tài sản, giá trị tinh thần vô giá của dân tộc và của Thủ đô.

                                                                                                                                            Theo TCKT

, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *