Nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện về quy hoạch đô thị

ngày 2/2/1998, thủ tướng chính phủ đã có quyết định thành lập hội quy hoạch phát triển đô thị việt nam. qua 10 năm hoạt động, hội đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo hội viên cũng như tham gia tích cực vào các hoạt động do hội tổ chức với tinh thần tự giác, tự nguyện và trách nhiệm cao. đến nay toàn quốc có 3.135 hội viên, thành lập được 8 hội của tỉnh, tp cùng 6 chi hội trực thuộc trung ương. cùng với việc tham gia với các cơ quan quản lý nhà nước (ở trung ương, địa phương) để xây dựng văn bản pháp luật, thể chế về quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, một khối lượng  công việc to lớn và ý nghĩa mà hội đã thực hiện được trong 10 năm qua chính là công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong mọi lĩnh vực quy hoạch phát triển đô thị; góp ý xây dựng các văn bản pháp luật quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị  tầm quốc gia; thẩm định các đồ án lớn như quy hoạch vùng thủ đô hà nội, vùng tp.hcm, quy hoạch chung các đô thị loại 3 trở lên… những ý kiến đóng góp của hội được bộ xây dựng, các ngành và địa phương tiếp thu, đánh giá cao. bộ xây dựng luôn tạo điều kiện thuận lợi để hội tham gia các việc thẩm định, tư vấn, phản biện các  văn bản quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị, các đồ án qh cụ thể. các thành viên của hội đã tham gia tất cả các hội đồng thẩm định của bộ xây dựng để thẩm định các đồ án quy hoạch do bộ xây dựng trình chính phủ… các đơn vị chuyên môn của hội đã chủ trì nghiên cứu  một số đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, tp như: qh mạng lưới đô thị và nông thôn các tỉnh bắc ninh, bắc giang, quảng ninh, vĩnh phúc… đề tài về cải tạo chung cư cũ hà nội, kiến trúc cảnh quan tp hà nội… đặc biệt, năm 2006, hội đã nghiên cứu đề xuất dự án cần thiết phải xây dựng mới một cảng hàng không dân dụng quốc tế tại miền bắc, tạo động lực phát triển mạnh vùng thủ đô hà nội và vùng kinh tế trọng điểm miền bắc (địa điểm chọn là hải dương). đề án này đã được thủ tướng chính phủ, bộ gtvt, quốc hội và nhiều chuyên gia ủng hộ và bộ xây dựng đã đưa vào nghiên cứu trong đồ án quy hoạch vùng hà nội… một sự  kiện quan trọng và có ý nghĩa trong dịp 10 năm thành lập này, thủ tướng chính phủ đã có quyết định lấy ngày 8/11 hàng năm là “ngày đô thị việt nam”. đây sẽ là mốc son mới trong hoạt động của hội quy hoạch phát triển đô thị việt nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *