Quy định mới nhất về bồi thường, tái định cư ở chung cư sắp sập

 

quy định mới nhất về bồi thường, tái định cư ở chung cư sắp sập
lô o chung cư nguyễn kim, p.7, q.10 – một trong những lô chung cư hư hỏng nặng chờ giải tỏa – ảnh: m.nam
quy định này có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 11.2008 (thay thế cho quy định cũ năm 2004) sẽ ảnh hưởng đến hàng chục ngàn hộ dân đang sống tại gần 140 lô chung cư hư hỏng nặng trên địa bàn tp.hcm.

chiều 23.10, ubnd tp.hcm đã ban hành quyết định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (tđc) đối với các hộ dân đang cư ngụ tại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tp.hcm. 

về bồi thường bằng tiền

cụ thể, đối với nhà ở thuộc sở hữu tư nhân (shtn – có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ): được bồi thường bằng 100% giá trị đất theo đơn giá đất ở và 100% giá trị nhà, vật kiến trúc theo đơn giá xây dựng mới. trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước thì phải khấu trừ số tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước. 

về nhà ở thuộc diện mua trả góp: đối với diện tích tương ứng phần tỷ lệ (%) tiền đã trả góp: tính bồi thường bằng tỷ lệ (%) số tiền đã trả góp nhân (x) với 100% giá trị nhà và giá trị đất. đối với phần diện tích chưa trả góp xong: tính như nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (shnn), được hỗ trợ bằng 60% giá trị nhà và giá trị đất tương ứng của nhà thuộc shtn có cùng vị trí. 

đối với nhà ở đang thuê thuộc shnn: trường hợp đủ điều kiện để tính hỗ trợ theo diện nhà ở thuộc shnn: tính hỗ trợ bằng 60% giá trị nhà và giá trị đất tương ứng của nhà thuộc shtn có cùng vị trí. trường hợp không đủ điều kiện (không đủ điều kiện hợp thức hóa và chuyển quyền thuê nhà ở thuộc shnn): thực hiện theo quy định về bồi thường, hỗ trợ và tđc khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tp.hcm (ban hành ngày 14.3.2008). 

về bồi thường bằng nhà ở tại các địa điểm khác

hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng không nhận bồi thường bằng tiền thì được bố trí căn hộ khác, như sau: 

1. trường hợp bố trí lại căn hộ khác trên địa bàn quận bị giải tỏa hoặc tại các quận lân cận có giá trị căn hộ tương đương với vị trí giải tỏa:

a) đối với nhà ở thuộc shtn: được bố trí lại căn hộ chung cư khác theo nguyên tắc bằng với phần diện tích nhà phải di chuyển của từng hộ; nếu có chênh lệch, thì xử lý như sau: diện tích nhà bố trí lại lớn hơn diện tích nhà phải di chuyển thì người được bố trí phải thanh toán phần giá trị chênh lệch cho nhà đầu tư; trường hợp diện tích nhà bố trí nhỏ hơn diện tích nhà phải di chuyển, thì ngược lại.

b) đối với nhà ở thuộc diện mua trả góp và nhà ở đang thuê thuộc shnn: người bị thu hồi nhà được thuê nhà ở tại nơi tđc; diện tích thuê mới tại nơi tđc phù hợp với diện tích thuê cũ; được mua, được thuê nhà theo quy định của chính phủ về nhà ở thuộc shnn. 

2. trường hợp bố trí lại căn hộ khác trên địa bàn các quận, huyện có giá trị căn hộ thấp hơn vị trí giải tỏa:

a) đối với nhà ở thuộc shtn: được điều chỉnh, bố trí lại căn hộ chung cư khác với diện tích tiêu chuẩn được hưởng xác định theo công thức sau: diện tích tiêu chuẩn được hưởng = (diện tích nhà ở nơi cũ được bồi thường x đơn giá bồi thường nhà, đất nơi cũ) / đơn giá nhà, đất thực tế nơi bố trí.

b) đối với nhà ở thuộc diện mua trả góp và nhà ở đang thuê thuộc shnn: người bị thu hồi được thuê nhà ở tại nơi tđc; diện tích thuê mới tại nơi tđc được xác định theo công thức nêu tại điểm a khoản này và phù hợp với thiết kế căn hộ chung cư được bố trí; được mua, được thuê nhà theo quy định của chính phủ về nhà ở thuộc shnn. 

về các khoản hỗ trợ khác

trường hợp hộ gia đình đông người (8 người trở lên) và có nhu cầu mua thêm căn hộ, thì chủ đầu tư dự án có trách nhiệm ưu tiên xem xét, giải quyết bán thêm căn hộ khác trong cùng dự án theo sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường (giá kinh doanh); đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tđc không phải nộp lệ phí trước bạ khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. trường hợp các hộ thuộc diện nghèo và chính sách (được ubnd phường, xã, thị trấn xác nhận) phần diện tích phải trả tiền được ubnd quận, huyện xem xét trả góp trong 15 năm. trường hợp các hộ gia đình này không có khả năng trả góp và không có nhu cầu tđc thì thực hiện phương thức bồi thường bằng tiền theo quy định…

minh nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *