Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | September 24, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

8/11 hàng năm là Ngày đô thị Việt Nam

thủ tướng chính phủ vừa quyết định ngày 8/11 hàng năm là “ngày đô thị việt nam”. ngày đô thị việt nam lần đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tới.

8/11 hàng năm là ngày đô thị việt nam
một khu đô thị ở hà nội (ảnh: kiều minh)

thủ tướng yêu cầu việc tổ chức ngày đô thị việt nam hàng năm phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả nhằm động viên và thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, chính quyền các đô thị, các nhà quy hoạch, kiến trúc, các nhà đầu tư phát triển đô thị, các chuyên gia và các tổ chức xã hội-nghề nghiệp tích cực tham gia xây dựng và phát triển đô thị;

đồng thời, có hình thức biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân và các đô thị có thành tích xuất sắc trong công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị.

việc tổ chức ngày đô thị việt nam nhằm hội nhập quốc tế trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị, nhằm làm cho đô thị việt nam ngày càng tiếp cận với chuẩn quốc tế và nâng cao chất lượng sống của dân cư đô thị, đồng thời tạo nên sự quan tâm chung của toàn xã hội đối với công tác quy hoạch và phát triển đô thị.

thế giới cũng lấy ngày 8/11 hàng năm là “ngày đô thị hóa thế giới” do giáo sư carlos maria della paolera, trường đại học buenos aires đề xuất năm 1949.

mục tiêu chung của “ngày đô thị hóa thế giới” là để công nhận, tôn vinh vai trò của công tác quy hoạch và phát triển đô thị, nhằm tạo nên những đô thị hiện đại, văn minh, giàu bản sắc và một cộng đồng đô thị có cuộc sống ngày một tốt hơn, hoàn thiện hơn và phát triển bền vững.

kiều minh

 

 

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...