Báo cáo tình hình cho vay bất động sản

để có cơ sở đánh giá cụ thể về tình hình cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản (bđs) hiện nay, ngân hàng nhà nước việt nam vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo tình hình cho vay đối với các dự án đầu tư bđs đang dở dang tính đến ngày 31.10.2008 và tình hình cho vay đối với lĩnh vực bđs tháng 10.2008. các tổ chức tín dụng cũng phải đánh giá về rủi ro khoản cho vay đầu tư kinh doanh bđs hiện nay, các giải pháp trong thời gian tới; dự kiến tỷ lệ nợ xấu đến ngày 31.12.2008 và 6 tháng đầu năm 2009.

các tổ chức tín dụng phải báo cáo tình hình cho vay đối với các dự án đầu tư, kinh doanh bđs đang dở dang được phân loại theo: tên khách hàng vay vốn, địa điểm thực hiện dự án, tổng vốn đầu tư của dự án, số vốn ngân hàng thương mại cam kết cho vay, số tiền đã giải ngân, số tiền chưa giải ngân, lý do chưa giải ngân. các loại dự án được phân theo nhu cầu vốn vay gồm có: dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất; dự án xây dựng khu đô thị; dự án xây dựng văn phòng cho thuê; dự án xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng; dự án xây dựng, sửa chữa, mua nhà để bán; dự án đầu tư, kinh doanh quyền sử dụng đất…

t.xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *