Bế mạc kỳ họp thứ tư, QH khóa XII: Năm 2009 thông qua 34 dự án Luật

sáng nay 15/11, sau gần 26 ngày làm việc, qh đã họp phiên bế mạc. theo nghị quyết về chương trình xây dựng luật, lệnh năm 2009, sẽ có 24 dự án luật sẽ được thông qua. trong số này có luật quy hoạch đô thị và sửa đổi điều 126 luật nhà ở sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ năm vào tháng 5/2009.

cũng tại phiên bế mạc, qh đã thông qua nghị quyết về việc thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của quốc hội năm 2009; nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ tư, quốc hội khoá xii..

trong diễn văn bế mạc chủ tịch qh nguyễn phú trọng đã khẳng định những kết quả về kinh tế xã hội trong năm. với nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, đến nay tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế, xã hội đã có những chuyển biến tích cực. việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đã đạt được những kết quả bước đầu có ý nghĩa quan trọng (trong số 25 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2008, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17 chỉ tiêu, có 8 chỉ tiêu dự báo không hoàn thành, cụ thể: tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tuyển mới trung học chuyên nghiệp; cao đẳng nghề và trung cấp nghề, mức giảm tỷ lệ sinh; tạo việc làm; tỷ lệ hộ nghèo; cung cấp nước sạch cho đô thị; tỷ lệ xử lý chất thải y tế). nền kinh tế tăng trưởng khá trong điều kiện lạm phát cao; an sinh xã hội được chú trọng tăng đầu tư và thực hiện có hiệu quả hơn. các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa thông tin, bảo vệ môi trường được chú trọng và có bước phát triển. cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có một số chuyển biến; hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế đạt nhiều kết quả, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

tuy nhiên, chủ tịch qh nguyễn phú trọng cũng chỉ ra rằng: kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn nhiều yếu tố không ổn định, chi tiêu ngân sách còn chưa hiệu quả, …hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế khó đạt chỉ tiêu đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. kết cấu hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển. đời sống nhân dân, nhất là người có thu nhập thấp, người nghèo và đồng bào ở vùng sâu, vùng xa bị thiên tai còn nhiều khó khăn. tỷ lệ tái nghèo tăng, chỉ tiêu giảm nghèo đạt thấp hơn kế hoạch. cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu, kết quả phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn thấp. công tác xây dựng thể chế còn chậm, chất lượng chưa cao; việc kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu.

nhiệm vụ năm 2009 là rất nặng nề. chủ tịch qh nguyễn phú trọng chỉ rõ, các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế, xã hội của năm 2009. chúng ta vừa phải phấn đấu đạt cho được những kết quả cơ bản trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giải quyết tốt hơn những vấn đề an sinh xã hội; vừa chủ động hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đến nền kinh tế nước ta, phấn đấu giữ tăng trưởng ở mức hợp lý với yêu cầu chất lượng cao hơn./

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *