Chấn chỉnh hoạt động khai thác, kinh doanh cát sỏi

mới đây, thủ tướng chính phủ đã có chỉ thị số 29/2008/ct-ttg về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát sỏi lòng sông. theo đó, ubnd cấp tỉnh sẽ phải phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tập trung rà soát, kiểm tra và kiên quyết đình chỉ các hoạt động khai thác, kinh doanh cát sỏi trái phép, không đảm bảo điều kiện theo quy định. các giấy phép cấp không đúng quy định sẽ bị thu hồi toàn bộ. đồng thời, các địa phương phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm, báo cáo thủ tướng trước ngày 30/11/2008. thủ tướng cũng yêu cầu bộ xây dựng phối hợp với các địa phương và các bộ, ngành liên quan đưa ra dự báo nhu cầu và cân đối cung – cầu cát, sỏi xây dựng trong nước đến năm 2015 và định hướng 2020 để xem xét, quyết định chủ trương xuất khẩu cát, sỏi xây dựng. thủ tướng cũng chỉ đạo tạm dừng việc xuất khẩu cát sỏi lòng sông và cát biển từ ngày 30/11/2008. đối với các hợp đồng ký trước đó thì được phép xuất khẩu đến khi hết hợp đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *