Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | July 13, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Cty CP Gạch ngói Quỳnh Lâm: Phấn đấu nâng cao thu nhập cho người lao động

Là đơn vị  đầu  tiên của ngành Xây dựng Hoà Bình chuyển đổi từ DNNN sang Cty Cp, trong  suốt nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty liên tục tăng trưởng, bảo đảm việc làm và đời sống người lao động, thu nhập bình quân người lao động đạt 2 triệu đ/người/tháng. Sản phẩm gạch nung quy chuẩn đạt hơn 10 triệu viên/năm, cổ tức năm 2009 đạt 15,7%. Cty tích cực đầu tư đổi mới công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thực hiện thành công đề tài khoa học cấp bộ về “Thiết kế chế tạo máy và thiết bị để cơ giới hoá và tự động hoá dây chuyền sản xuất gạch liên tục kiểu đứng”.

Mục tiêu nhiệm kỳ XX (2010- 2015) của Chi bộ phấn đấu nâng cao thu nhập người lao động, phát huy mọi tiềm năng từ nội lực, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...