Điều chỉnh 9 nội dung trong quản lý đô thị

bộ xây dựng vừa trình chính phủ nghị định mới thay thế nghị định số 72/2001/nđ-cp về phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị. nghị định mới này sẽ có điều chỉnh 9 nội dung lớn trong quản lý đô thị:

thứ nhất, hiện có tình trạng một số đô thị sau khi đã được nâng loại đô thị, nhưng vẫn chưa chủ động đầu tư xây dựng phát triển để đạt được những chỉ tiêu còn thiếu, vì vậy chất lượng đô thị chưa tương xứng với loại đô thị đã được công nhận. đây là vấn đề cần điều chỉnh trong nghị định mới; thứ hai, nghị định mới quy định rõ hơn về tiêu chí cơ sở hạ tầng đô thị; thứ ba, điều chỉnh về quy mô dân số đô thị; thứ tư, điều chỉnh tiêu chí về mật độ dân số cho phù hợp với thực tiễn phát triển đô thị việt nam hiện nay và giai đoạn tiếp theo; thứ năm, nghị định mới bổ sung thêm tiêu chí về kiến trúc cảnh quan đô thị; thứ sáu, bổ sung lồng ghép trong tiêu chí về hạ tầng đô thị tại nghị định mới nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng sống đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển đô thị bền vững; thứ bảy, bổ sung vốn xây dựng chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khung đô thị và các giải pháp chuẩn bị đối với các khu vực dự kiến phát triển, mở rộng đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái của khu vực ngoại thành, ngoại thị cũng như toàn đô thị; thứ tám, đô thị có tính chất đặc thù: hiện nay việt nam có các tp được unessco công nhận là di sản văn hoá thế giới như huế, đô thị cổ hội an, ngoài ra các đô thị như tp đà lạt, thị trấn sa pa, hoặc các đô thị đang được hình thành như phú quốc, côn đảo… là những đô thị có tính chất đặc thù. việc xem xét đánh giá không thể quy định giống như các đô thị khác. hiện nay, đã có những nhà đầu tư lớn mong muốn đầu tư vào việt nam để xây dựng các đô thị đạt tiêu chuẩn quốc tế về cấu trúc đô thị, tính chất đô thị như đô thị samba dubai tại tỉnh phú yên, đô thị đại học – điện ảnh tại chân mây – lăng cô, tỉnh thừa thiên huế,… các đô thị có tính chất đặc biệt này chưa được quy định tại nghị định 72/cp để làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá phân loại khi có đủ điều kiện; cuối cùng, trình tự phân loại đô thị và cấp quản lý hành chính đô thị đối với đô thị không điều chỉnh địa giới, đô thị điều chỉnh địa giới và đô thị mới (như đô thị nhơn trạch, vạn tường, nghi sơn, tiến xuân – phú mãn…) sẽ được nghị định mới làm rõ trình tự lập, thẩm định và công nhận các loại đô thị này.

nghị định 72/cp trước đây có tên là nghị định về “phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị”, nghị định mới thay thế bổ sung, sửa đổi tên là nghị định về “phân loại đô thị”. việc sửa đổi bổ sung thêm nhằm làm rõ và đi sâu vào nội dung phân loại đô thị được quy định tại điều 5 luật quy hoạch đô thị, trên cơ sở đó bộ nội vụ sẽ làm rõ hơn việc phân cấp quản lý hành chính của đô thị theo quy định của chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *