Góp ý báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng

kính gửi: các bộ ban ngành có liên quan
 
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, bộ xây dựng đã phối hợp với uỷ ban nhân dân thành phố hà nội, thành phố hồ chí minh và một số doanh nghiệp tiến hành nghiên cứu các thủ tục hành chính của một số dự án khu đô thị mới tại địa bàn thành phố hà nội, thành phố hồ chí minh và tỉnh hà tây. kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng thủ tục vẫn còn nhiều và chi phí thời gian chuẩn bị dự án còn kéo dài. do vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng để khắc phục những tồn tại nêu trên.
 
bộ xây dựng đã dự thảo văn bản báo cáo thủ tướng chính phủ về kết quả rà soát thủ tục hành chính nêu trên và đề xuất một số nội dung cải tiến quy trình, thủ tục đối với dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở, dự án khu đô thị mới, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. để có đủ cơ sở trình chính phủ xem xét, quyết định, bộ xây dựng đề nghị quý cơ quan có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo báo cáo và các đề xuất nêu trên.
 
ý kiến góp ý xin gửi về: bộ xây dựng – số 37 lê đại hành, hà nội trước ngày 05/8/2008.
(mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 04.9760818).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *