Hà Nội: Gần 500 tiểu thương chợ Hàng Da ký cam kết bàn giao mặt bằng xây dựng chợ

gần 500 tiểu thương chợ hàng da đã ký văn bản cam kết về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái bố trí địa điểm kinh doanh và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng chợ.

theo cam kết giữa các bên, mức hỗ trợ di chuyển hàng hóa ra chợ tạm phùng hưng mỗi quầy sạp là 1 triệu đồng, hỗ trợ di chuyển công tơ điện 100 nghìn đồng, điện thoại 150 nghìn đồng; hỗ trợ hỗ kinh doanh thuộc diện chính sách xã hội từ 3 – 7 triệu đồng. thưởng tiến độ bàn giao địa điểm là 5 triệu đồng. đối với các hộ kinh doanh không có quầy sạp cố định không được bố trí địa điểm tại chợ tạm và sẽ không được bố trí kinh doanh tại chợ hàng da sau khi hoàn thành và chỉ nhận được hỗ trợ di chuyển tài sản 1 triệu đồng.

khi kinh doanh tại chợ tạm phùng hưng, các hộ có đăng ký kinh doanh từ năm 1989 đến năm 1992 được hỗ trợ 1 năm tiền thuê địa điểm, các hộ còn lại được hỗ trợ 6 tháng. sau khi chợ hàng da hoàn thành, 100% các hộ kinh doanh đủ điều kiện được sắp xếp vào các vị trí tương ứng theo quy hoạch ngành hàng.

từ ngày 23/11, các hộ kinh doanh sẽ di chuyển sang chợ tạm, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *