Hà Nội kiên quyết phá dỡ chung cư nguy hiểm

ngày 25/11, ông nguyễn văn khôi – phó chủ tịch ubnd tp hà nội đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm  thực hiện xử lý nhà nguy hiểm trên địa bàn tp, bao gồm nhà nguy hiểm c1 thành công; b6, c7 giảng võ; e6, e7 quỳnh mai và i1, i2, i3 thành công. quan điểm của ubnd tp hà nội trong việc xử lý là: sở xây dựng kiểm tra, hướng dẫn ngay chủ đầu tư lập và phê duyệt phương án phá dỡ, thiết kế cơ sở và các thủ tục quản lý đầu tư xây dựng, đáp ứng kịp thời yêu cầu tiến độ thực hiện của ubnd tp. khi phát hiện các chủ đầu tư không đủ năng lực, không thực hiện đúng các yêu cầu và cam kết thì đề xuất, báo cáo thu hồi nhiệm vụ chủ đầu tư, giao đơn vị khác có năng lực, điều kiện để thực hiện.

lãnh đạo tp yêu cầu rõ tiến độ triển khai xử lý đối với các nhà nguy hiểm này là:

nhà c1 thành công (q.ba đình): cty cp đầu tư hạ tầng phương bắc, tcty công trình giao thông 1 khẩn trương hoàn chỉnh phương án phá dỡ và báo cáo sở xây dựng thẩm định, phê duyệt trong tháng 11/2008 để tổ chức phá dỡ vào đầu tháng 12/2008.

tcty công trình giao thông 1 khẩn trương lập dự án, báo cáo sở xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở trong tháng 12/2008 với quy mô công trình từ 17 – 19 tầng và báo cáo sở kh&đt thẩm định trình giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 12/2008 để tổ chức khởi công xây dựng lại trong tháng 2/2009.

– đối với nhà c7 giảng võ (q.ba đình): cty cp tư vấn hadic – đầu tư và phát triển nhà hà nội phối hợp chặt chẽ với hội đồng tổ chức di dời các hộ gia đình ra khỏi nơi đang sinh sống trong chung cư nguy hiểm này, đồng thời trình sở xây dựng thẩm định, phê duyệt phương án, tổ chức phá dỡ hoàn thành trong tháng 1/2009. sở kh&đt thẩm định trình giấy chứng nhận đầu tư xong trong tháng 12/2008 để tổ chức khởi công xây dựng lại trong tháng 1/2009.

– đối với nhà e6, e7 quỳnh mai (q.hai bà trưng) được quy hoạch xây dựng lại với quy mô 19 tầng. sở xây dựng chủ trì, phối hợp với ubnd q.hai bà trưng kiểm tra lại đơn vị được giao nghiên cứu. nếu chậm thì đề xuất ngay với đơn vị thay thế nhiệm vụ làm chủ đầu tư cải tạo, xây dựng lại, báo cáo ubnd tp quyết định trong tháng 11/2008.

– đối với các nhà i1, i2, i3 thành công 2 (q.đống đa): tcty sông hồng có trách nhiệm khẩn trương hoàn chỉnh phương án phá dỡ nhà, báo cáo sở xây dựng thẩm định và phê duyệt xong trước ngày 5/12/2008 để tổ chức phá dỡ ngay. rà soát, hoàn chỉnh phương án đền bù, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật, hoàn chỉnh các thủ tục để tổ chức khởi công công trình trong tháng 1/2009.

– đối với nhà b6 giảng võ (q.ba đình) có quy mô 17, 13 và 15 tầng, cty tnhh nhà nước 1 thành viên đầu tư xây lắp thương mại 36 khẩn trương lập phương án hỗ trợ, di chuyển, tạm cư và tái định cư. báo cáo ubnd q.ba đình xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện di dời dân trong tháng 1/2009 sau đó thực hiện phá dỡ ngay. báo cáo sở kh&đt thẩm định, trình ubnd tp cấp giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 1/2009 để triển khai thi công vào tháng 2/2009. với những chỉ đạo quyết liệt từ tp như vậy, chắc chắn sẽ không còn lý do gì để trì hoãn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *