Hà Nội: Từ 2.11, áp dụng quy định mới về quyền sử dụng đất của các tổ chức

 

 

từ ngày 2.11.2008, hà nội sẽ áp dụng quy định mới về việc công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động về sử dụng đất cho các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn thành phố theo quyết định số 41/2008/qđ-ubnd.

theo quy định mới, các tổ chức phải hoàn thành các thủ tục, nghĩa vụ tài chính về đất khi được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. trong thời hạn từ 15 – 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ), sở tài nguyên và môi trường thành phố thẩm tra, kiểm tra thực tế sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình ubnd thành phố quyết định công nhận quyền sử dụng đất.

cũng theo quy định này, thành phố không công nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp: phần diện tích đất không sử dụng, cho mượn, sử dụng không đúng mục đích; phần diện tích do thiếu trách nhiệm để bị lấn chiếm; phần diện tích đã cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê, liên doanh, liên kết trái pháp luật mà sau 6 tháng kể từ ngày cơ quan quản lý phát hiện chưa chấm dứt hoạt động; phần diện tích đã sử dụng làm đất ở ổn định; phần diện tích đất không được tiếp tục sử dụng sau khi thực hiện xử lý theo quyết định 09/2007/qđ-ttg; đất đã có quyết định thu hồi của cấp có thẩm quyền để thực hiện dự án theo quy hoạch; đất đang sử dụng làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã có quyết định của cấp có thẩm quyền phải di dời do không phù hợp quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường.

thành phố không cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức được nhà nước giao đất để quản lý các công trình công cộng; đất sử dụng vào mục đích công cộng chung trong khu dân cư; tổ chức được giao quản lý diện tích đất để thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao; tổ chức phát triển quỹ đất để giao quản lý quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước; đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do ubnd cấp xã quản lý, sử dụng; tổ chức sử dụng đất do thuê, thuê lại tài sản gắn liền với đất người khác mà không phải đất thuê của nhà nước và không phải đất thuê, thuê lại trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế…

theo ttxvn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *