Hải Phòng lập đề án “Chống tham nhũng, lãng phí vốn đầu tư XDCB”

tính đến hết năm 2007, nợ xây dựng cơ bản của tp hải phòng gần 1.400 tỷ đồng. vì vậy, kế hoạch năm 2008 bố trí vốn trả nợ cho năm trước chiếm tới 60%. nguyên nhân chủ yếu là vốn đầu tư còn dàn trải nên việc sử dụng vốn vay từ ngân sách kém hiệu quả. trước thực trạng trên, ubnd tp hải phòng đã xây dựng đề án “chống tham nhũng, lãng phí nguồn vốn đầu tư xdcb”.

một trong những mục tiêu đặt ra là nâng cao ý thức trách nhiệm quản lý của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong xây dựng cơ bản, không đầu tư dàn trải để phát huy tối đa hiệu quả của nguồn vốn. trong những giải pháp cơ bản, cụ thể, việc hoàn thiện cơ chế quản lý vốn được đặt lên hàng đầu và mở đầu bằng công tác quản lý quy hoạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *